Entries from 2020-08-09 to 1 day

Bếp khè TaViSo An Toàn Tuyệt Đối Cho Người Sử Dụng

Ngày xưa, nấu ăn thường là bếp củi, bếp trấu, bột cưa… Dùng các loại nguyên liệu này gây vừa ô nhiễm do khói bụi, vừa mất công. Nên gas đang là nguyên liệu được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng nhiều người sợ về an toàn trong quá trình sử …